Chào bs, e đang bầu 7 tháng , mà mấy ngày nay e bị ngứa 2 bên khoé mắt, ngứa lắm ạ, mà không bị đỏ, không có ghèn mắt. E có rửa và nhỏ nước muối mà không hết, . Cho e hỏi có cách nào giảm bớt ngứa không ạ?