Em 25 tuổi đã quan hệ và hiện đang thấy có 1 vài nốt mụn đầu trắng nổi xung quanh âm đạo, chỗ bẹn ạ. Mụn nổi rải rác ko tụ lại 1 chỗ ạ

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ