Em muốn được cho lời khuyên. Em đang có những triệu chứng như sau. Em rất hay nóng giận cáu gắt và cảm thấy rất khó chịu trong người. Em suy nghĩ rất nhiều lúc nào em cũng cảm thấy mình suy nghĩ mà thường thì toàn suy nghĩ tiêu cực về nhiều vấn đề khác nhau. Gần đây em cảm thấy rất mệt mỏi và chịu nhiều áp lực khác nhau về cả tình cảm công việc.
Em mong mọi người cho em xin lời khuyên để giải quyết việc này ạ. Em xin chân thành cảm ơn.

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ