Tôi có tiền sử trào ngược dạ dày. Dạo gần đây tôi rất hay ợ là do sao ạ? Và nên điều trị như nào?