Bác sĩ cho e hỏi. Lần đầu tiên quan hệ mà cảm giác dễ dàng kiểu bạn trai dễ cho vào cái của mình ấy ạ. Thì có trường hợp nào như thế k ạ. Vì e thấy đa số vào lần quan hệ đầu thường khó khăn ấy ạ. Sau khi quan hệ có ra máu ạ. Mong bác sĩ tl giúp e ạ

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ