Mình thường xuyên bị tim đập nhanh, hồi hộp lo sợ và lo lắng thái quá với các vấn đề mình chưa biết hoặc công việc chưa hoàn thành. Tối thường xuyên bị mất ngủ, khi nghe nhạc buồn tâm trạng dễ bị ảnh hưởng và không kiểm soát được cảm xúc bản thân