Bác sĩ cho cháu hỏi , sudden cardiac arrest (SCA) và Sudden cardiac death (SCD) với Trụy Tim là một hay là khác nhau vậy ạ , và nguyên nhân của nó là gì vậy ạ

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ