Dạo này em luôn cảm thấy sợ chết, sợ k còn tồn tại, mỗi lần nghĩ đến e luôn bị mất bình tĩnh, lúc ở một mình luôn cảm thấy sợ muốn nói chuyện với mẹ, nhưng khi ở cạnh mẹ em lại không dám nói vì ngại

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ