E cứ ám ảnh vì chuyện quá khứ ạ. Mới đây lặp lại thêm 1 lần nữa. E rất sợ mỗi khi đên việc phải rời người yêu e lại sợ khó ngủ. Bác sĩ giúp e với ạ

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ