bác sĩ ơi con dạo này thấy mệt mỏi trong người hay nổi nóng nựa vs là hay sợ lung tung cảm thấy csong bê tắc k bt bây giờ con phải làm sao ạ

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ