trước đây em là nạn nhân của bắt nạt học đường và có tâm lí khá sợ sệt thì có nên coi phim về bạo lực học đường hay các bộ phim bạo lực khác, nó giúp em cảm thấy mạnh mẽ và có động lực hơn.
em k thể coi những bộ phim nhẹ nhàng vì em thấy nó hơi chán và k thấm được ạ, nhưng em k biết coi những phim bạo lực có ảnh hưởng xấu tới tâm lí của em k

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ