Em đang bị dối loạn lo Âu sau khi sinh. Em rất hay lo lắng hay nghĩ tiêu cực. E k tập chung làm việc đc. Mới đầu e không ngủ đc. Ngày e ngủ ít lắm. Hiện tại bây giờ đêm e ngủ được. Nhưng sáng ngủ dậy là mệt mỏi nghĩ ngợi tinh thần rất kém

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ