Tôi hay bị cáu gắt - mất bình tĩnh - suy nghĩ nhiều và nghĩ linh tinh