Bác Sĩ cho em hỏi là muốn tỉnh táo làm việc buổi chiều thì nên ngủ trưa, vậy nên ngủ trưa sâu giấc hay không sâu giấc mới tỉnh táo làm việc buổi chiều được