Hôm qua em uống thuốc , nhưng thuốc coa vẻ mắc ở họng đoạn cổ bên phải . Bác sĩ tư vấn giúp em với em có cảm giác như viên thuốc vẫn ở trong đó

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả