Hôm qua em uống thuốc , nhưng thuốc coa vẻ mắc ở họng đoạn cổ bên phải . Bác sĩ tư vấn giúp em với em có cảm giác như viên thuốc vẫn ở trong đó

Trả lời

Gửi trả lời

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ