Bé sinh ngày 24/11/2019. Tiêm ngừa 6 in 1, Synflorix và uống Rota lần 1 ngày 23/01/2020, lần 2 ngày
22/02/2020. Lần 3 theo chỉ định là 22/03/2020 nhưng do tình hình dịch Covid 19 phức tạp nên mẹ ngại đưa bé từ Tây Ninh về TPHCM để tiêm. Vậy có cần này phải đợi tình hình dịch bênh tạm lắng hay cần đi chích liền ạ?
  • Bác sĩ TDOCTOR


    Chào bạn, tôi xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:
    Vấn đề sức khỏe và an toàn của cháu bé được đặt lên hàng đầu, việc bảo vệ cháu bé khỏi nguy cơ nhiễm covid cao hơn vấn đề tiem chủng, chị hãy giữ an toàn cho cháu theo nguyên tắc 5K và việc tiêm chủng sẽ thực hiện sau.

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ