em và 1 bạn nữ quen nhau bọn em quen nhau khi lên cấp 3 bọn em từng chat rất nhiều nhưng tần suất ngày càng giảm dần rồi bây h chuyển sang chiến tranh lạnh có thể cho em bt tại sao ko

thân gửi Văn T, mặc dù chưa có nhiều thông tin cụ thể nhưng anh đoán em với bạn ấy đang ở giai đoạn chuyển tiếp, mỗi người một định hướng tương lai vì sắp phải chọn trường đh và đối mặt với chương trình học căng thẳng. Có thể bạn nữ cảm thấy con đường hai bạn đi k còn hợp nhau chẳng hạn. Anh mong giúp được em phần nào

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ