Chào bac.be con Con chao bac.bac oi cho con hỏi bé con duoc 13thang tuoi bệnh lý vàng da ứ mật -so gan-tim bẩm sinh nay be co triệu chứng một bênh tinh hoàn sưng lên nhung be vẫn di tiêu tiểu binh thường ạ.con co cho be di kham o bv tỉnh nhung o do chỉ bảo la bi dịch ứ o bụng chạy xuống k sao những nhìn bé bị sưng con lo lắm ạ vay bé co sao k bác