Bác sĩ ơi, năm nay em 41 tuổi nhưng em đã bị bạc tóc tới 80%, hiện tượng bạc tóc của em xuất hiện từ năm em 15 tuổi nhưng ít. Đến năm 38 tuổi em bị rất nhiều. Vậy bác sĩ cho em hỏi có biện pháp nào để cải thiện đỡ tình hình tóc bạc sớm không ạ. Xin cảm ơn.

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Nội Tiết Xem tất cả