Xin hỏi bs, tôi cận 6d, nay đã 46 tuổi.
Tôi đc chỉ định đeo kính đa tròng, có loạn 1d
Khi đeo thấy mất k thoải mái lắm.
Vậy về lâu dài có nên sử dụng đa tròng k, hay sung kính bt ạ.

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ