• Bác sĩ Nguyễn Việt Phương


    Bạn hỏi vậy cũng không rõ. Thường nấc liên quan đến rối loạn vận động thực quản dạ dày. Có thể nguyên nhân tại chỗ là thực quản dạ dày của bạn kích ứng với thuốc đó. Hoặc có thể do dây thần kinh chi phối vận động thực quản dạ dày. Nếu chỉ một vài thuốc, uống xong bạn bị, có thể là do thuốc đó kích thích dạ dày hoặc thực quản của bạn. Nên để tránh thì bạn uống thuốc sau khi ăn hoặc uống trong bữa ăn.

Trả lời

Gửi trả lời

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Dị ứng, Miễn dịch Xem tất cả

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ