Tôi thấy bản thân luôn suy nghĩ tiêu cực, luôn trốn tránh thực tại, cảm giác luôn chán nản. Mọi thứ đều tồi tệ. Tôi đã thử kiểm tra triệu chứng trên mạng và tôi nghĩ mình đang bị trầm cảm nặng. Tôi muốn thoát khỏi tình trạng này thì cần phải làm những gì?

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ