Em chào Bs . bé nhà e sinh ra đã có như hình ảnh bên dưới ạ. mong bs giúp e phương pháp điều trị ạ

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ