Em chào Bs . bé nhà e sinh ra đã có như hình ảnh bên dưới ạ. mong bs giúp e phương pháp điều trị ạ