Chồng em ung thư dạ dày gd 4 di căn rộng, giờ chèn ép các cơ quan tiêu hóa không ăn uống được.Xin hỏi bác sĩ còn cách nào chữa trị và làm thế nào để ăn uống được ạ?
  • Bác sĩ, Thạc sĩ Trần Kiên Quyết


    Ung thư dạ dày của người nhà bạn ở giai đoạn cuối,thường chăm sóc giảm nhẹ,giảm đau,nuôi dưỡng đường tĩnh mạch,nếu u chèn ép dạ dày gây tắc bạn có thể đến khám chuyên khoa ngoại bụng để có thể mở thông ruột non dưới chỗ tắc để nuôi dưỡng,tuy vậy tình trạng di căn giai đoạn cuối thời gian sống thêm cũng rất kém chỉ tính bằng tháng thôi.