Bên trong âm đạo có những hạt như kiểu là mụn nước mọc thành hàng, e k biết nó là bị làm sao và phải giải quyết như thế nào ạ

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ