Bác sĩ cho em hỏi. Cứ 6 giờ chiều mắt em bị bị ngứa mắt rồi em dụi rồi mắt em bị xưng , có nghèn ngay đuôi mắt .Khi em ngủ thì hết mà tới 6 giờ chiều lại bị ạ. Em bị vậy 3 ngày rồi ạ . Cho em hỏi mắt em bị gì ạ và làm sao để hết ạ ? Em cảm ơn ạ.

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ