Nhà thuốc Hiệu Thuốc Số 5

Vị trí ở 5 bac kan, Nguyễn Văn Tố, Phùng Chí Kiên, Tp. Bắc Kạn, Bắc Kạn, Việt Nam

Mô tả: Hiệu Thuốc Số 5

Số điện thoại: 0385478999