Nhà thuốc Nhà Thuốc Bích Ngà

Vị trí ở 186 Nguyễn Thái Học, P. Trần Phú, Hà Giang, Việt Nam

Mô tả: Nhà Thuốc Bích Ngà

Số điện thoại: 02193866864