Nhà thuốc Nhà Thuốc Đa Phúc

Vị trí ở 144, Đường Lê Hồng Phong, Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn, Việt Nam

Mô tả: Nhà Thuốc Đa Phúc

Số điện thoại: 0394118458