Nhà thuốc Giang Sơn 2 Thủ Đức

Vị trí ở 99-101 Tô Ngọc Vân, Linh Đông, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Vietnam

Mô tả: Chuyên bán lẻ thuốc nội ngoại nhập

Số điện thoại: 0903993500