Nhà thuốc Nhà Thuốc Huy Định

Vị trí ở 52 Trần Đăng Ninh, Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn, Việt Nam

Mô tả: Nhà Thuốc Huy Định

Số điện thoại: 02053870878