Nhà thuốc Nhà thuốc Kim Tân

Vị trí ở 427 Hai Bà Trưng, Phường 8, Quận 1, Hồ Chí Minh

Mô tả: Nhà thuốc Kim Tân

Số điện thoại: 02147483647