Nhà thuốc Nhà Thuốc Minh Hường

Vị trí ở 22 Bình Lợi, Phường 13, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam

Mô tả: Nhà Thuốc Minh Hường chuyên bán sỉ và lẽ các loại thuốc tây

Số điện thoại: 02835532116