Nhà thuốc nhà thuốc ngọc lâm

Vị trí ở 312 Trần Hưng Đạo, Quyết Thắng, Thị xã Lai Châu, Lai Châu, Việt Nam

Mô tả: nhà thuốc ngọc lâm

Số điện thoại: 0979022219