Nhà thuốc Nhà Thuốc Ngọc Lan

Vị trí ở 148 Hàm Nghi, Kim Tân, TX.Lào Cai, Lào Cai, Việt Nam

Mô tả: Nhà Thuốc Ngọc Lan

Số điện thoại: 02143842524