Nhà thuốc Nhà thuốc Ngọc Yến

Vị trí ở 408 Hai Bà Trưng, Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh

Mô tả: Nhà thuốc Ngọc Yến

Số điện thoại: 0393167234