Nhà thuốc Nhà thuốc Nguyên Bình

Vị trí ở 226 Nguyễn Thị Minh Khai, TT. Minh Khai, Bắc Kạn, Việt Nam

Mô tả: Nhà thuốc Nguyên Bình

Số điện thoại: 0976210789