Nhà thuốc Nhà Thuốc Nguyễn Trí Thức

Vị trí ở QL2, TT. Vĩnh Tuy, Bắc Quang, Hà Giang, Việt Nam

Mô tả: Nhà Thuốc Nguyễn Trí Thức

Số điện thoại: 02193815868