Nhà thuốc Nhà Thuốc Tư Nhân Đức Phong

Vị trí ở 284, Trần Hưng Đạo, Phường Đoàn Kết, Quyết Thắng, Thị xã Lai Châu, Lai Châu, Việt Nam

Mô tả: Nhà Thuốc Tư Nhân Đức Phong

Số điện thoại: 0984371369