Hiển thị tất cả Bảo quản

Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-14177-11

Đóng gói:

Hộp 10 bơm tiêm đóng sẵn

Tiêu chuẩn:

NSX

Tuổi thọ:

24 tháng

Công ty sản xuất:

Glaxo Wellcome Production

Quốc gia sản xuất:

France

Công ty đăng ký:

Glaxosmithkline Pte. Ltd.

Quốc gia đăng ký:

Glaxosmithkline Pte. Ltd.

Loại thuốc:

Thông tin về dược chất

Chống chỉ định

Tác dụng phụ

Lưu ý

1. Thận trọng:

Quá liều

Bảo quản

Tương tác