Hiển thị tất cả Bảo quản

Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-17423-13

Đóng gói:

Hộp 5 ống 3ml; hộp 5 ống 5ml; hộp 5 ống 10ml

Tiêu chuẩn:

NSX

Tuổi thọ:

24 tháng

Công ty sản xuất:

Ebewe Pharma Ges.m.b.H.Nfg.KG

Quốc gia sản xuất:

Austria

Công ty đăng ký:

Ebewe Pharma Ges.m.b.H Nfg.KG

Quốc gia đăng ký:

Ebewe Pharma Ges.m.b.H Nfg.KG

Loại thuốc:

Thông tin về dược chất

Chống chỉ định

Tác dụng phụ

Lưu ý

1. Thận trọng:

Quá liều

Bảo quản

Tương tác