Hiển thị tất cả Bảo quản

Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-16194-13

Đóng gói:

Chai 100ml

Tiêu chuẩn:

CP 2005

Tuổi thọ:

24 tháng

Công ty sản xuất:

Shijiazhuang No. 4 Pharmaceutical Co., Ltd.

Quốc gia sản xuất:

China

Công ty đăng ký:

Công ty TNHH DP Châu Á - Thái Bình Dương

Quốc gia đăng ký:

Công ty TNHH DP Châu Á - Thái Bình Dương

Loại thuốc:

Thông tin về dược chất

Chống chỉ định

Tác dụng phụ

Lưu ý

1. Thận trọng:

Quá liều

Bảo quản

Tương tác