Hiển thị tất cả Bảo quản

Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-18163-14

Đóng gói:

Túi 250ml

Tiêu chuẩn:

NSX

Tuổi thọ:

18 tháng

Công ty sản xuất:

Baxter S.A

Quốc gia sản xuất:

Belgium

Công ty đăng ký:

Baxter Healthcare (Asia) Pte., Ltd.

Quốc gia đăng ký:

Baxter Healthcare (Asia) Pte., Ltd.

Loại thuốc:

Thông tin về dược chất

Chống chỉ định

Tác dụng phụ

Lưu ý

1. Thận trọng:

Quá liều

Bảo quản

Tương tác