Hiển thị tất cả Hướng dẫn sử dụng Bảo quản

Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-18645-15

Đóng gói:

Hộp 10 lọ x 2,5ml

Tiêu chuẩn:

NSX

Tuổi thọ:

36 tháng

Công ty sản xuất:

Hameln Pharmaceuticals GmbH

Quốc gia sản xuất:

Germany

Công ty đăng ký:

Merck Sharp & Dohme (Asia) Ltd.

Quốc gia đăng ký:

Merck Sharp & Dohme (Asia) Ltd.

Loại thuốc:

Hướng dẫn sử dụng

Liều lượng và cách dùng: 

  • Liều duy trì :

Liều duy trì được khuyến cáo là 0,15 mg cho mỗi kg thể trọng ; trong trường hợp gây mê kéo dài với thuốc mê hô hấp, liều duy trì nên giảm xuống 0,075 đến 0,1 mg rocuronium bromure cho mỗi kg thể trọng.
Tốt nhất chỉ cho liều duy trì khi chiều cao của kích thích đơn đã hồi phục được 25% của kích thích đơn kiểm tra.

  • Truyền liên tục :

Nếu muốn dùng Esmeron truyền tĩnh mạch liên tục thì nên tiêm trước một liều khởi động 0,6 mg rocuronium bromure cho mỗi kg thể trọng và khi giãn cơ bắt đầu hồi phục thì bắt đầu truyền. Tốc độ truyền cần điều chỉnh để duy trì đáp ứng của kích thích đơn (twitch) bằng 10% chiều cao của kích thích đơn kiểm tra. 
Ở người lớn, trong gây mê tĩnh mạch, để duy trì giãn cơ ở mức độ này, tốc độ truyền thường ở trong khoảng từ 5-10 mcg.kg-1.Ph-1 và trong gây mê hô hấp từ 5-6 mcg.kg-1.Ph-1. Cần kiểm báo giãn cơ liên tục bởi vì tốc độ truyền phải thay đổi tùy từng bệnh nhân và tùy theo phương pháp gây mê được sử dụng.

  • Liều dùng ở bệnh nhi :

Trẻ em (1-14 tuổi) và nhũ nhi (1-12 tháng) khi được gây mê với halothane sẽ biểu hiện sự nhạy cảm với Esmeron như ở người lớn. Thời gian tiềm phục ở nhũ nhi và trẻ em nhanh hơn ở người lớn. Thời gian tác dụng lâm sàng ở trẻ em ngắn hơn ở người lớn. Chưa có dữ kiện nào để khuyến cáo sử dụng Esmeron cho trẻ sơ sinh (0-10 tháng) 

  • Liều dùng cho người già, có bệnh gan và/hoặc bệnh đường mật và/hoặc bệnh suy thận :

Liều dùng đặt nội khí quản cho bệnh già, bệnh gan và/hoặc bệnh đường mật và/hoặc suy thận là 0,6 mg rocuronium bromure cho mỗi kg thể trọng. Bất kể kỹ thuật gây mê nào được sử dụng, liều duy trì được khuyến cáo cho những bệnh nhân này là 0,075-0,1 mg rocuronium bromure cho mỗi kg thể trọng và tốc độ truyền được khuyến cáo là 5-6 mcg.kg-1.Ph-1 (xem phần Truyền liên tục).

  • Liều dùng cho những bệnh nhân quá béo và mập phì :

Khi sử dụng cho những bệnh nhân quá béo và mập phì (được định nghĩa là những bệnh nhân có thể trọng bằng hoặc lớn hơn 30% thể trọng lý tưởng) liều dùng cần phải giảm có tính đến khối lượng cơ bắp của cơ thể.

  • Cách dùng :

Esmeron được dùng qua đường tĩnh mạch hoặc bằng liều đơn (bolus) hoặc bằng cách truyền tĩnh mạch liên tục (xem phần Hướng dẫn sử dụng).

Thông tin về dược chất

Chống chỉ định

Tác dụng phụ

Lưu ý

1. Thận trọng:

Quá liều

Bảo quản

Tương tác