Hiển thị tất cả Bảo quản

Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-11454-10

Đóng gói:

Hộp 2 túi x 4 miếng 7cmx 10cm; hộp 1 túi 4 miếng 6cm x 8cm

Tiêu chuẩn:

NSX

Tuổi thọ:

24 tháng

Công ty sản xuất:

Hainan Rizhongtian Pharmaceutics Co., Ltd.

Quốc gia sản xuất:

China

Công ty đăng ký:

Zhu Hai U.bon Medicine Co., Ltd

Quốc gia đăng ký:

Zhu Hai U.bon Medicine Co., Ltd

Loại thuốc:

Thông tin về dược chất

Chống chỉ định

Tác dụng phụ

Lưu ý

1. Thận trọng:

Quá liều

Bảo quản

Tương tác