Hiển thị tất cả Bảo quản

Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-15420-12

Đóng gói:

Hộp 1 tuýp 14g, hộp 1 tuýp 40g

Tiêu chuẩn:

NSX

Tuổi thọ:

60 tháng

Công ty sản xuất:

Mobilat Produktions GmbH

Quốc gia sản xuất:

Germany

Công ty đăng ký:

Diethelm & Co., Ltd.

Quốc gia đăng ký:

Diethelm & Co., Ltd.

Loại thuốc:

Thông tin về dược chất

Chống chỉ định

Tác dụng phụ

Lưu ý

1. Thận trọng:

Quá liều

Bảo quản

Tương tác