Danh sách thuốc

 • Zidocat 250

  Công ty cổ phần dược phẩm trung ương VIDIPHA

 • Zidocat 125

  Công ty cổ phần dược phẩm trung ương VIDIPHA

 • Zidimet

  Công ty cổ phần công nghệ sinh học dược phẩm ICA

 • Zibut 500

  Zynova / Oman Pharmaceutical Products Co. L.L.C.

 • Zibut 250

  Zynova / Oman Pharmaceutical Products Co. L.L.C.

 • Ziber

  Công ty cổ phần dược phẩm 3/2

 • Zhekof

  Công ty TNHH dược phẩm Đạt Vi Phú

 • Zest

  Công ty Liên doanh Meyer - BPC.