TDOCTOR: 88983
Số nhận xét: 0
Số câu trả lời: 11

Tải app Tdoctor cho bệnh nhân Tải app Tdoctor cho bệnh nhân
QrCode Bác Sĩ Nguyễn Ngọc Bách
Không có thông báo nào từ bác sĩ
Chuyên khoa nhi tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 Hồ Chí Minh

Chuyên khoa

Dịch vụ

Nơi công tác

Bệnh viện Nhi Đồng 1 Hồ Chí Minh

Kinh nghiệm

Chuyên khoa nhi tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 Hồ Chí Minh

Quá trình đào tạo

Học Bác sĩ Đa Khoa tại Phạm Ngọc Thạch University of Medicine , HCM City

Giá tư vấn

5,000 Vnđ/Phút

  • Bác Sĩ Nguyễn Ngọc Bách

    Chuyên khoa nhi tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 Hồ Chí Minh

    Phải đi nhập viện nha người nhà, trường hợp này sốt kéo dài rồi phải nhập viện ạ
    Phải đi nhập viện nha người nhà, trường hợp này sốt kéo dài rồi phải nhập viện ạ