Hiện tại , tinh thần e không được ổn định và suy nghĩ tiêu cực rất nhiều . Hoàn toàn không làm được gì , suy nghĩ được gì trong trạng thái thở gấp lo lắng , nhiều muộn phiền và chân tay bủn rủn . Mất ngủ hằng đêm và sức khoẻ yếu đi hẳn :(( . E còn sống ở nước ngoài 1 mình và không biết phải làm sao.

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ