thân gửi Trường, câu hỏi của bạn hơi khó hiểu, ham muốn tình dục ở tuổi dậy thì là chuyện bình thường, mỗi người một mức độ ham muốn khác nhau. Thân, Nhật

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ